Mikä Tourussa kiehtoo?

Tapasin Ullan ensimmäisen kerran nelisen vuotta sitten, kun hän otti yhteyttä tullakseen tutkimaan omaa taloani Nousiaisissa kirjoittaessaan Touru-aiheista artikkelia Rakennusperinteen ystävien yhdistyksen Tuuma -lehteen. Kotini on erittäin todennäköisesti Tourun suunnittelema, vaikka siitä ei piirustuksia enää olekaan jäljellä. Kävimme yhdessä Ullan kanssa tutkimassa myös paria muuta lähiseudun taloa, mm. Etu-Pramin ja Ollin tilan päärakennuksia. Niistä molemmista oli jäljellä alkuperäiset piirustukset Onni Tourun allekirjoituksella.

Haluamme Touru -tutkimuksen kautta tuoda esille maaseudun rakennuskulttuurin arvoja ja paikallishistoriaa. Sen myötä yksittäisiä historiallisen viitekehyksen osia nivotaan selkeäksi kokonaisuudeksi, jota vanhojen talojen ystävien on helpompi tutkia. Ajatuksena on innostaa ihmisiä säilyttämään ja kunnostamaan maaseudun vanhoja rakennuksia.

Onni Tourun henkilöhahmon myötä suuri määrä arvokkaita rakennuksia saadaan mukaan samaan tarinaan ja voidaan seurata tarinan osien kehittymistä – ja iloita yhdessä talojen säilymisestä pidemmällä tähtäimellä. Samalla saamme toivottavasti inspiroitua muidenkin vanhojen talojen omistajia vaalimaan rakennuskantaa myös laajemmin.

Onni Tourun suunnitelmat kulkevat käsi kädessä saman aikakauden muun rakentamisen kanssa ja kun tutkimuksen myötä saadaan ymmärrystä siitä, että vanha ei ole heikkoa tai huonoa, vaan monesti jopa parempaa ja kestävämpää kuin uusi, voidaan vanhan säilyttämisen lisäksi saada inspiraatiota myös uuden rakennuskannan tuottamiseen vanhoja menetelmiä hyväksikäyttäen ja soveltaen.

Joistain Tourun suunnittelemista kohteista on olemassa myös vanha työselostus, jossa kerrotaan tarkkoja ohjeita talon rakentamiseen. Ehkä näistä ohjeista voisi ottaa parhaita paloja mukaan myös nykyrakentamiseen. Ainakin moni näistä noin sata vuotta vanhoista taloista on säilynyt hyvässä kunnossa näihin päiviin asti. Innovatiivisuus nykyajan rakentamisessakin voi perustua säilyneen kulttuuriperinnön pohjalle. Paikallisen historian vaalimisella edistetään vastuullista ja kestävää rakennuskulttuuria.

Rakennusperinteen säilyttämisen ongelmana on rakennusten purkaminen tai huonoon kuntoon hiipuminen. Vaikka rakennus muuten olisi säilytettävissä vielä vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja, tiedon ja arvostuksen puutteessa niitä saatetaan päätyä hävittämään.

Rakennusten historiallisen arvon ymmärtäminen antaa useimmiten rakennusten omistajille motivaatiota niiden säilyttämiseen ja kunnostamiseen. Maaseudun vetovoima lisääntyy, kun hahmotetaan olemassa olevien rakennusten arvo. Todennäköisesti myös kiinteistöjen arvo kasvaa, kun voidaan todeta niiden kuuluminen historiallisesti kiinnostavaan viitekehykseen. Myös tämä näkökulma lisännee motivaatiota rakennusten ylläpitoon.

– Tiltu Nurminen