TIETOA

Rakennusmestari Onni Tourun jäljillä – varsinaissuomalaisen maaseudun rakennusperintö

Vuoden 2024 alussa käynnistyi Varsin Hyvän tukema Leader-hanke, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi rakennusmestari Onni Tourun tuotantoa. Touru vaikutti 1900-luvun alkupuolen Lounais-Suomessa, jonne hän suunnitteli satoja ja taas satoja asuinrakennuksia, karjarakennuksia, kouluja, seurantaloja ja kaikkea maaseudun elämään tuolloin liittynyttä. Tourun suunnittelemat rakennukset muodostavatkin merkittävän osan varsinaissuomalaisesta sotia edeltävän ajan rakennusperinnöstä.

Hankkeen aikana Tourun suunnittelemista rakennuksista kerätään tietoa monin tavoin – käymällä läpi jo olemassa olevaa aineistoa kuten rakennusinventointeja ja aiheesta tehtyä tutkimusta sekä järjestämällä tilaisuuksia, joissa Touruja tunnistetaan yhdessä yleisön kanssa.

Hankkeen tapahtumat, eteneminen ja tulokset näkyvät tällä verkkosivulla. Tänne listataan kaikki Tourun tunnetut rakennukset ja luodaan kattava kuvitettu tietopaketti hänen tuotantonsa tunnuspiirteistä.

Tourut arvoonsa!

Rakennusmestari Onni Tourun suunnittelemat rakennukset nivoutuvat vahvasti varsinaissuomalaisiin paikkakuntiin ja seudun historiaan.

Vanhaa rakennuskantaa menetetään purkamisen, tarpeettoman korjaamisen ja kunnossapidon laiminlyönnin vuoksi.

Hankkeella tavoitellaan vanhan rakennuskannan säilymistä ja arvostuksen lisääntymistä. Vanhan säilyttäminen on ekologisesti kestävämpää kuin uuden rakentaminen. Rakennusmestari Onni Tourun tunnettuuden lisäämisellä ja hänen tuotantonsa esiin nostamisella kohotetaan ylpeyttä paikallisesta historiasta ja rakennusperinnöstä. Jokainen Touru on osa varsinaissuomalaisen perinnerakentamisen tarinaa!

Vanhojen rakennusten säilyminen

Vanhojen rakennusten omistajia motivoidaan alkuperäisten rakennusten ja rakennusosien säilyttämiseen ja kunnostamiseen sekä kannustetaan perinteisten rakennusmateriaalien ja työtapojen käyttöön, jotta rakennusten historia säilyy ja ne pysyvät hyvässä kunnossa.

Hankkeen takana

Hanketta tukee Varsin Hyvä Leader-ryhmä ja maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä tukee maaseudun yritystoimintaa.

Hanke toimii Varsin Hyvän toiminta-alueella: Lieto, Masku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo sekä Kaarinan ja Turun maaseutualueet. Myöhemmin Tourun rakennukset on tarkoitus kartoittaa koko Varsinais-Suomen alueelta.

Hankkeen toteuttajana on Naantalin museo, joka toimii yhteistyössä Varsinais-Suomen Museot ry:n, Rakennusperinteen Ystävät ry:n ja Turku-SAFA:n kanssa. Hankkeessa konsultoidaan asiantuntijana Varsinais- Suomen alueellista vastuumuseota.

Hanketta toteuttavat käytännössä FM Ulla Clerc ja arkkitehti SAFA Tiltu Nurminen.

Ulla Clerc on työskennellyt kulttuurialalla museotyön parissa yli 20 vuotta. Hän perehtyi rakennusmestari Tourun tuotantoon pro gradu -työnsä yhteydessä vuonna 2002 ja on sen jälkeen ylläpitänyt kiinnostustaan aiheeseen luennoimalla ja artikkeleita kirjoittamalla. (044-242 4394) ulla.clerc(at)gmail.com

Tiltu Nurminen on perehtynyt vanhojen rakennusten kunnostukseen ja restaurointiin sekä perinteisten materiaalien ja työtapojen käyttöön jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän on myös järjestänyt arkkitehtuuriin liittyviä yleisötapahtumia toimiessaan oman yrityksensä ohella Suomen Arkkitehtiliiton SAFA paikallisedustajana Turun seudulla v. 2010–2020. (050-516 7925) info(at)onnitouru.fi