Hanke


Vuoden 2024 alussa käynnistyi Varsin Hyvän tukema Leader-hanke, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi rakennusmestari Onni Tourun tuotantoa. 

Hankkeen aikana Tourun suunnittelemista rakennuksista kerätään tietoa monin tavoin – käymällä läpi jo olemassa olevaa aineistoa kuten rakennusinventointeja ja aiheesta tehtyä tutkimusta sekä järjestämällä tilaisuuksia, joissa Touruja tunnistetaan yhdessä yleisön kanssa.

Hankkeen tapahtumat, eteneminen ja tulokset näkyvät tällä verkkosivulla. Tänne listataan kaikki Tourun tunnetut rakennukset ja luodaan kattava kuvitettu tietopaketti hänen tuotantonsa tunnuspiirteistä.

Lue lisää

Näyttely Onni Tourun rakennuksista 17.8.2024

Nousiaisissa on säilynyt useita edustavia Tourun suunnittelemia rakennuksia aina 1910-luvulta 1930-luvulle asti. Ne tarjoavat hienon näkymän tämän varsin tuntemattomaksi jääneen suunnittelijan tuotantoon. Näistä rakennuksista näemme esimerkkejä Onni Touru – maaseudun rakennusten suunnittelija -näyttelyssä, joka on esillä vanhan VPK:n talon alakerrassa (Moisiontie 6, Nousiainen) Henrikin markkinoiden aikana lauantaina 17.8.2024 klo 10-14.

Lue lisää

Kuka?

Onni Touru työskenteli Lounais-Suomen maanviljelysseuran rakennusneuvojana vuosina 1912–1938. Hänen kädenjälkensä näkyy vahvasti vielä tämän päivän varsinaissuomalaisessa maalaismaisemassa. Touru laati Lounais-Suomen maanviljelysseuran neuvojana piirroksia kaikentyyppisiin maatilojen rakennuksiin.

Lue lisää

Yleisötilaisuudet

Kevään aikana järjestetään yleisötilaisuuksia neljällä paikkakunnalla. Niissä kuullaan Tourun kullekin alueelle suunnittelemista rakennuksista, opetellaan tunnistamaan ’Tourujen’ tuntomerkkejä ja saadaan vinkkejä vanhan rakennuksen korjaukseen.

Lue lisää

Tunnista Touru

Rakennusmestari Tourun käsiala suunnittelijana on varsin tunnistettavaa. Vaikka hän työskenteli alalla kolmella vuosikymmenellä ja kävi läpi kaksi toisistaan paljonkin poikkeavaa arkkitehtonista tyyliä – jugendin ja 1920-luvun klassismin – hänen rakennuksistaan löytyy tiettyjä helposti erottuvia piirteitä. Tällä sivulla annetaan työkaluja rakennusten tunnistamiseen.

Lue lisää

Onko rakennukseni Touru?

Arveletko, että omistamasi rakennus voisi olla Onni Tourun suunnittelema? Ota meihin yhteyttä, niin voimme arvioida onko rakennuksessa Tourulle tyypillisiä piirteitä!