SAUKONOJAN KOULU

Saukonojan koulu, Lieto

Liedon Pettisten kylän Saukonojan koulu kuuluu aikakauteen, jolloin Touru oli siirtymässä jugendtyylistä 1920-luvun klassismiin. 

Koulurakennus valmistui vuonna 1926 ja otettiin käyttöön seuraavan vuoden puolella. Se oli valmistuessaan Liedon kunnan yhdeksäs kansakoulu. 

Rakennus sisältää piirteitä kahdesta eri tyylistä. Jugendia edustaa päärungon mansardikatto ja erityisesti se, että katon räystäslinja on jugendin perinteen mukaisesti kaarrettu. Korkeita kattolyhtyjä, joissa on kaareva katto ja 6-ruutuiset ikkunat, vaikuttaa Tourun tuotannossa olevan eniten juuri 1920-luvun puolivälin suunnitelmissa. 

1920-luvun klassismista puolestaan kertovat päätyjen sisäänpäin taittuvat räystäslaudat samoin kuin kookkaassa frontonissa oleva listoituksen muodostama voimakas kolmio. Molempia päätyjä ja frontonia koristavat yksittäiset lunetti-ikkunat. 

Onni Tourun rakennuspiirroksesta näkyy, että nurkissa olevien pystylautojen samoin kuin takapihan puoleista pitkää sivua jakavan pystylistan yläpäähän on sijoitettu klassistista vaikutelmaa korostavat vaakalistat. Näitä ei vanhan valokuvan perusteella kuitenkaan koskaan toteutettu.

Koululle sopiva ulkoasu

Koulurakennus esitti suunnittelijalle omat vaatimuksensa. Luokkahuoneita ja muita koulutyön vaatimia tiloja tuli olla riittävästi ja huoneiden valonsaanti piti taata kookkailla ikkunoilla tai ikkunarivistöllä. Myös rakennuksen ulkonäön tuli olla koululle sopiva. Vaikka Tourun koulurakennukset muistuttavat hänen samanaikaisia asuinrakennuksiaan, ovat koulut selvästi vaatimattomampia.

Saukonojan koulu pohjakaavaltaan suorakaiteen muotoinen. Touru on sijoittanut alakertaan kahden sisäänkäynnin vaatimat eteistilat, 65 neliömetrin kokoisen luokkahuoneen sekä keittiön ja kahden kamarin asunnon. Luokkahuoneiden ja asunnon välissä on lisäksi kamari, johon on kulku niistä molemmista.

Tilavassa yläkerrassa on 61 neliön kokoiseen saliin sijoittuva alakoulu ja veistosali sekä niiden kylkeen tehty “säiliö veistopuille”. Myös yläkerrassa oli keittiön ja yhden kamarin asunto. Koulujen tiloihin varattiin usein asunto sekä opettajalle että apuopettajalle. Alakerran asunnon keittiössä on saatettu myös valmistaa koululaisille ruokaa.

Saukonojan koulu voi hyvin rinnastaa samana vuonna valmistuneeseen Nousiaisten Ollin tilaan. Rakennusten päätyjä verratessa huomaa, että niissä on täysin sama muoto kaarrettuine räystäslinjoineen. Erot rakennusten välillä syntyivät yksityiskohdista – Saukonojan ikkunoiden vuorilaudat ja nurkkalautojen yläpään koristeet olivat hieman vaatimattomampia kuin maatilan päärakennuksena toimineessa Ollissa. 

Molemmissa rakennuksissa on samanlaisia 6- ja 9- ruutuisia ikkunoita. Saukonojan koulussa on niiden lisäksi myös korkeita 12-ruutuisia ikkunoita, jotka toivat runsaasti valoa luokkahuoneisiin.

Huomattavaa on myös kuistien puuttuminen Saukonojalta. Niiden sijalla on yksinkertaiset aumakattoiset ovikatokset, jotka sopivat koulun tunnelmaan ja tarpeisiin. Hauska yksityiskohta piirroksessa ovat kaikkiin rakennuksen ulko-oviin piirretyt vinoristipuitteiset ikkunat. 

Toinen hyvä vertailukohde on niin ikään Liedossa sijaitseva Harviaisten kylän Laakkarin koulu. Se on Saukonojan kanssa miltei identtinen. Koulut onkin rakennettu peräkkäisinä vuosina.

Saukonojan koulussa on säilynyt hyvin alkuperäisiä piirteitä. Suurin muutos ulkoasussa on matala lisäsiipi, joka rakennettiin vuonna 1956. Myös ikkunat on vaihdettu suurempiruutuisiin. 

Valokuvat ja piirrokset: Tiltu Nurminen. Teksti: Ulla Clerc.