OLLIN TILA

Ollin tila, Nousiainen

Nousiaisissa sijaitsevan Ollin tilan päärakennus edustaa Tourun tuotannossa aikaa, jolloin hän oli siirtymässä jugendtyylistä 1920-luvun klassismiin.

Vuonna 1926 valmistuneessa rakennuksessa on monia 1920-luvun klassismille tyypillisiä yksityiskohtia. Sekä pihan että puutarhan puoleisella julkisivulla on frontonit. 1920-luvun klassismia noudattaen niissä on selkeästi erottuvat seinät – frontonin katto ei siis lähde suoraan rakennuksen kattolinjasta, kuten jugendkauden rakennuksissa oli tapana.

Frontonien räystäät taittuvat sisäänpäin ja niiden nurkkalaudat on muotoiltu leveiksi. Nurkkalautojen yläpäässä on pienet pystymalliset koristeet, jotka luovat mielikuvan antiikin pylväistä tyylisuunnalle ominaiseen tapaan.   

Ikkunatyypit

Ikkunatyyppinä Touru käytti 1920-luvun klassismin aikaan yhä enemmän kuusiruutuisia, ristipuitteisia ikkunoita, jollaiset myös Ollissa on. Jugendajan T-malliset ikkunat loistavat tässä rakennuksessa poissaolollaan. Kuistille Touru on sijoittanut ristipuitteiset ikkunat, jotka nekin ilmestyivät hänen suunnitelmiinsa uuden tyylin myötä.  

Myös pienet puolipyöreät lunetti-ikkunat ovat merkki siirtymisestä kohti uutta tyylisuuntaa. Niitä Touru on piirtänyt Ollin talossa niin frontoneihin, rakennuksen päätyihin kuin katolle erillisiksi frontoneiksi eli kattolyhdyiksi tuomaan valoa ullakon tiloihin.

Symmetria

Pyrkimys symmetriaan näkyy hyvin Ollin tilan pääjulkisivussa. Kuisteja on kaksi, katon lunetti-ikkunat sijoittuvat somasti frontonin molemmin puolin ja päätyjen ikkuna-aukotus on täysin symmetrinen.

Jos talon halkaisee keskeltä kahtia, puolikkaat ovat keskenään aivan samanlaiset – lukuun ottamatta sokkelia ja savupiippujen sijaintia. Sokkelin ikkunan ja oven paikkaa säätelivät maaston muodot. Myöskään sisätiloihin symmetria ei ulottunut, ja rakennuksen hormit tulevat ulos eri kohdista katonharjaa.

Kattomuoto

Jugendin ajan suunnittelusta Ollissa muistuttaa enää kattomuoto. Mansardikatto kuului Tourun tuotannossa 1910-luvun tyylikauteen, mutta esiintyy useissa Ollin kaltaisissa siirtymäajan suunnitelmissa.

Teksti ja valokuvat: Ulla Clerc. Piirrokset: Tiltu Nurminen.