LÄKSYN TILA

Läksyn tila, Nousiainen

Nousiaisissa sijaitseva, vuonna 1932 valmistunut Läksyn tilan päärakennus edustaa Tourun tuotantoa hänen 1920-klassismin kaudeltaan.

Läksyn päärakennuksesta ei ole säilynyt alkuperäisiä piirustuksia. Läksy on tulkittu Tourun suunnittelemaksi, koska rakennuksen hahmo ja siinä olevat arkkitehtoniset piirteet ja yksityiskohdat ovat Tourulle tyypillisiä ja voidaan tunnistaa muista hänen suunnittelemikseen varmasti tiedetyistä rakennuksista. 

Yksityiskohtien määrän vähentyessä 1920-luvun klassismin kaudella, Tourun suunnittelemat rakennukset alkoivat muistuttaa enemmän toisiaan. Omaleimaisuus ja yksilöllisyys säilyivät kuitenkin edelleen; hienovaraisina keinoina oli rakennuksen hahmon, ikkunoiden sijoittelun tai nurkkalautojen mitoituksen säätely kuhunkin kohteeseen luontuvalla tavalla.

Rakennuksen hahmo ja kattomuoto

Tourun 1920-luvun klassismille tyypillisesti Läksyn päärungossa on satulakatto, samoin kuin kummallekin pitkälle sivulle sijoittuvissa frontoneissa. Molemmissa frontoneissa on selkeästi erottuvat seinät ja jyrkähkö kattokulma. Tämä saa melko pienikokoisen rakennuksen hahmon vaikuttamaan varsin massiiviselta. Pääsisäänkäynnin puoleisella julkisivulla talon ryhtiä korostaa niin ikään satulakattoinen kuisti. 

Nurkissa on pylväsmäisen vaikutelman luova leveä pystylaudoitus. Ulkoverhous on Tourun klassistisen kauden tapaan pystysuuntainen ja peiterimoitettu. Sekä päädyissä että frontoneissa on sisäänpäin taittuvat räystäät. Yhdessä leveiden nurkkalautojen kanssa ne vahvistavat mielikuvaa antiikin ajan ilmeestä.

Ikkunat ja hallittu koristeellisuus

Rakennusten koristeellisuus väheni kuljettaessa kohti klassismia – otsikoita ja ikkunoiden kuvioituja vuorilautoja oli yhä niukemmin. Ilottelu pieniruutuisilla ikkunoilla loppui, ja vallitsevaksi muodoksi vakiintuivat kuusiruutuiset risti-ikkunat, jollaiset Läksyssäkin on. 

Tourulle ominaiseen tapaan osa Läksyn ikkunoista on sijoitettu pareittain. Niin ikään suosimansa 9-ruutuisen version ikkunasta hän on sijoittanut kumpaankin frontoniin. Päätyjä ja frontonia elävöittävät Tourun 1920-luvun klassismille erittäin tyypilliset puolipyöreät lunetti-ikkunat.

Kuistin ulkoasua keventävät ristikkopuitteiset ikkunat, joita Läksyssä on sekä ulko-oven molemmin puolin että kummallakin sivuseinällä. 

Pohjakaava

Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen on ajan tavan mukaan sijoitettu suurempi sali sekä ruokasali, kaksi kamaria ja keittiö. Kuistilta saavutaan eteiseen, josta on kulku sekä kellariin että yläkertaan. Eteisen ja salin väliin jää välieteinen, tampuri. Korkea kivijalka salli leivintuvan sijoittamisen kellariin.

Valokuvat ja teksti: Ulla Clerc. Piirrokset: Tiltu Nurminen.